Montaż płytek drukowanych krok po kroku

Montaż płytek drukowanych to skomplikowany proces, który wymaga dużej dokładności i precyzji. Zobaczcie, jak wykonać go w prawidłowy sposób. Zapraszamy!

Montaż płytek PCB

Montaż płytek PCB to zbiór złożonych kroków, jakie należy wykonać w ściśle określonej kolejności, aby ostateczny efekt przyniósł oczekiwane rezultaty. W przypadku płytek drukowanych każdy etap odgrywa bardzo ważną funkcję począwszy od projektu, a na montażu kończąc.

Można wyróżnić trzy podstawowe metody montażu płytek PCB, jest to:

-montaż przewlekany,

-montaż powierzchniowy,

-montaż mieszany.

Montaż przewlekany

W przypadku montażu przewlekanego, zazwyczaj używa się podzespołów, które posiadają wystające nóżki lub przewody. Nazwa pochodzi stąd, że dane elementy przewleka się przez otwory w laminacie i w ten sposób zostają one odpowiednio zamocowane. Następnie należy sprawdzić poprawne umiejscowienie wszystkich części i ewentualnie skorygować powstałe błędy czy niedopatrzenia. Na sam koniec podzespoły są masowo lutowane i ostatecznie przytwierdzone do podłoża. Ta metoda dobrze sprawdza się przy montażu elementów większych gabarytów jak na przykład kondensatory.

Montaż powierzchniowy

Z kolei montaż powierzchniowy dedykowany jest dla układów, które posiadają bardzo delikatne i niewielkich rozmiarów podzespoły. Pojawia się wtedy zazwyczaj trudność z ich ręcznym umieszczeniem w odpowiednim miejscu.

Aby przeprowadzić taki montaż, należy wykonać kilka kroków, zaliczymy do nich:

  • przygotowanie projektu szablonu do pasty lutowniczej, który pozwoli nanieść precyzyjnie spoiwo tylko w miejsca, gdzie znajdować się będą podzespoły,

  • umieszczenie podzespołów na dedykowanej płycie ze spoiwem,

  • podgrzanie płyty z podzespołami w piecu lutowniczym, co umożliwia roztopienie się pasty i zespolenie wszystkich elementów z miedzianymi ścieżkami.

Montaż mieszany

Montaż mieszany stosuje się, aby zespolić różnego rodzaju podzespoły, które cechuje odmienna wielkość oraz wytrzymałość. Łączy on technologię powierzchniową oraz przewlekaną, przez co jest bardzo skomplikowany do wykonania i wymaga niezwykłej precyzji.