Czym są płytki drukowane?

Płytka drukowana to podstawowy element wykorzystywany w urządzeniach elektronicznych i nie tylko, bez którego niemożliwe byłoby działanie sprzętu. Ten wykonany z materiału izolacyjnego laminowanego folią miedzianą przedmiot, w zależności od potrzeb technicznych danego oprzyrządowania, może zostać wyposażony w diody, mikroprocesory, tranzystory i inne elementy elektroniczne.   

Proces powstawania płytki drukowanej

Stworzone z materiału izolacyjnego płytki drukowane służą do montowania podzespołów elektronicznych w różnego rodzaju urządzeniach. Ich charakterystyczną cechą są ścieżki, czyli wykonane z miedzi połączenia pomiędzy punktami lutniczymi, do których podłączone są elementy elektroniczne . Płytki drukowane mogą być jednostronne, dwustronne lub wielowarstwowe.

Pierwszy etap powstawania płytki opiera się na stworzeniu projektu – schemat ideowy, czyli informacja o tym jak mają być połączone elementy. Następnie ustalamy parametry techniczne jak rozmiar, powierzchnia nadruku czy też rozmieszczenie poszczególnych części. Te dane są z reguły wystarczające do zaprojektowania płytki drukowanej. Projekty obecnie wykonujemy przy pomocy specjalnych programów komputerowych.Po wykonaniu projektu  warto zamówić prototyp – wykonanie pojedynczej płytki, przez co można sprawdzić jakość płytki, a ewentualne błędy poprawić.

Produkcja obwodu drukowanego to skomplikowany proces łączący wiele różnych technologii: obróbkę mechaniczną (wiercenie, frezowanie, nacinanie), obróbkę chemiczną i fotochemiczną (metalizacja otworów, wywoływanie fotopolimerów, trawienie), sitodruk (nanoszenie rysunków ścieżek, soldermaski, opisów, warstw zabezpieczających itp.) oraz wiele innych czynności pomocniczych (np. kontrola optyczna AOI i elektryczna – testery połączeń).

Proces produkcji jest jak widać dość skomplikowany i wymaga czasu, który należy przewidzieć przy uruchamianiu produkcji.    

Zastosowanie

Płytki drukowane stosowane są na szeroką skalę w elektronice. Spotkać je można w sprzęcie RTV i AGD, lampach, a nawet zabawkach dziecięcych. Działanie komputerów, tabletów czy smartfonów nie byłoby możliwe, gdyby nie właśnie obwody drukowane. Te niewielkich rozmiarów elementy można znaleźć również w samochodach, w których odpowiadają za prawidłową pracę systemu elektronicznego, a także w maszynach produkcyjnych lub urządzeniach stosowanych w laboratoriach.